วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

การสร้างเส้นกระจาย

หลังจากที่เราได้เรียนรู้การสร้างเส้นกระจายใน Illustrator แล้วนั้น
คราวนี้เรามาดูเทคนิคการสร้างเส้นกระจายใน Photoshop กันบ้างเทคนิค Photoshop การสร้างเส้นกระจาย


1. ให้ท่านทำการเปิดโปรแกรม
2. ให้ท่านเลือกสีในถาดสีตามความต้องการ จากนั้นคลิก Gradient Tool แล้วไล่ค่าสีดังรูปตัวอย่าง
3. คลิกที่ Filter > Distort > Wave... ปรับค่าดังรูปตัวอย่าง แล้วคลิกที่ OK

4. คลิกที่ Filter > Distort > Polar Coordinates... เลือกรูปแบบดังรูปตัวอย่าง แล้วคลิกที่ OK
5. จะเห็นผลลัพธ์ของการใช้งาน

การสร้างภาพจิ๊กซอ

เป็นเทคนิค เล๊กๆ น้อยๆ ที่น่าสนใจอีกตัว
ซึ่งการตกแต่งเพิ่มเติมจากเบื้องต้นคงต้องแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคล

เทคนิค Photoshop การสร้างภาพจิ๊กซอ
1. ให้ท่านทำการเปิดไฟล์
2. คลิกที่ Create New Layer จะได้ Layer 1 จากนั้นให้เทสีดำที่ Layer 1
3. คลิก File > Place... จากนั้นเลือก Puzzle.ai แล้วคลิกที่ Place
4. กด Ctrl+คลิกเม้าส์ซ้ายที่ Layer Puzzle
5. คลิกเลือก Layer 0 จากนั้นกด Delete ที่แป้นคีย์บอร์ด
6. คลิกที่ fx > Bevel and Emboss... จากนั้นปรับค่าดังตัวอย่าง แล้วคลิกที่ OK

7. คลิกเลือก Magic Wand Tool จากนั้นคลิกเลือกในส่วนที่ท่านต้องการ
8. กด Ctrl+X (ตัด) จากนั้นคลิกที่ Create New Layer จะได้ Layer 2 แล้วกด Ctrl+V (วาง)
9. คลิกที่ fx > Stroke จากนั้นปรับค่าดังตัวอย่าง แล้วติ๊กถูกหน้า Drop และ Bevel แล้วคลิกที่ OK

10. จัดระเบียบจิ๊กซอ Layer 2 ตามความต้องการ จะเห็นผลลัพธ์ของการใช้งาน
11. ปรับแต่งเพิ่มเติมอีกเป็นตัวอย่าง จะเห็นผลลัพธ์ของการใช้งาน

การสร้างมนุษย์หิน

เทคนิคนี้เป็นการใช้ความสามารถของภาพ Texture
ซึ่ง Texture แต่ละแบบจะสร้างความน่าสุดใจแตกต่างกันไปเทคนิค Photoshop การสร้างมนุษย์หิน
1. ให้ท่านทำการเปิดไฟล์
2. คลิก Magic Wand Tool แล้วคลิกที่พื้นหลัง จากนั้นกด Delete ที่แป้นคีย์บอร์ด
3. คลิกที่ Image > Adjustments > Desaturate4. คลิกที่ Create New Layer จากนั้นคลิกที่ Polygonal Lasso Tool แล้วทำการสร้างพื้นที่รอบดวงตา
5. คลิก Gradient Tool แล้วทำการไล่สีดังรูปตัวอย่าง
6. คลิกที่ File > Place... จากนั้นเลือก BG แล้วคลิกที่ Place7. ทำการจัดระเบียบภาพให้พอดี แล้วคลิกเม้าส์ขวาเลือก Rasterize Layer
8. กด Ctrl+คลิกเม้าส์ซ้ายที่ Layer 0 จากนั้นคลิกเม้าส์ขวาเลือก Select Inverse แล้วกด Delete ที่แป้นคีย์บอร์ด
9. ปรับโหมด Layer BG เป็น Multiply10. คลิกที่ Levels... ปรับค่าดังรูปตัวอย่าง แล้วคลิกที่ OK
11. ทำการตกแต่งเพิ่มเติม จะเห็นผลลัพธ์ของการใช้งาน

การ merge รูป

1. เปิดไฟล์ที่ต้องการ merge รูปทั้งหมด2. เลือก file --->Automate--->photomerge


เมื่อขึ้นหน้าจอตามด้านล่าง ให้คลิก Ok


3. โปรแกรมจะทำการ merge รูปให้โดยอัตโนมัติ เมื่อ merge เสร็จแล้ว ให้คลิก Ok


เมื่อ คลิก OK แล้วก็จะได้รูปตามด้านล่าง4. ต่อไปต้องทำการ crop รูป เพื่อให้ได้รูปที่สมบูรณ์ โดยเลือก Rectngular Marquee Tool--->ลากกรอบที่รูป
เลือก Image ---> crop---> ได้รูปที่ merge เรียบร้อยแล้ว
รูปที่เสร็จสมบูรณ์

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

การสร้างรอยยับ

ในเทคนิคนี้เราจะได้รู้จักความสามารถของ Displace
ซึ่งจะเป็นรอยยับที่พลิ้วดูสวยงามไปอีกแบบ

Photoshop เทคนิคการสร้างรอยยับ


1. ทำการเปิดไฟล์ ภาพที่ต้องการ ขึ้นมา
2. คลิก Filter > Blur > Gaussian Blur ปรับค่าเป็น 2 แล้วคลิกที่ OK
3. คลิก Save As.. จากนั้นทำการ ตั้งชื่อ นามสกุล .PSD แล้วคลิกที่ Save
4. คลิก File > Open.. เลือกภาพ (ผ้ายับ) , (ธง) จากนั้นคลิก Open
5. คลิกเลือก Move Tool จากนั้นนำภาพ (ธง) มาใส่ในภาพ (ผ้ายับ)
6. ปรับโหมดภาพเป็น Multiply จะได้ลักษณะดังรูปตัวอย่าง

7. คลิก Filter > Distort > Displace... จากนั้นคลิก OK แล้วทำการเลือกไฟล์ .PSD
8. จะเห็นผลลัพธ์ของการใช้งาน หากภาพที่ได้มีสีมืดให้ทำการคลิก Brightness/Contrast
9. ทำการปรับค่าตามความต้องการ จากนั้นจะเห็นผลลัพธ์ของการใช้งาน