วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

การสร้างเส้นกระจาย

หลังจากที่เราได้เรียนรู้การสร้างเส้นกระจายใน Illustrator แล้วนั้น
คราวนี้เรามาดูเทคนิคการสร้างเส้นกระจายใน Photoshop กันบ้างเทคนิค Photoshop การสร้างเส้นกระจาย


1. ให้ท่านทำการเปิดโปรแกรม
2. ให้ท่านเลือกสีในถาดสีตามความต้องการ จากนั้นคลิก Gradient Tool แล้วไล่ค่าสีดังรูปตัวอย่าง
3. คลิกที่ Filter > Distort > Wave... ปรับค่าดังรูปตัวอย่าง แล้วคลิกที่ OK

4. คลิกที่ Filter > Distort > Polar Coordinates... เลือกรูปแบบดังรูปตัวอย่าง แล้วคลิกที่ OK
5. จะเห็นผลลัพธ์ของการใช้งาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น