วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop


1. สร้าง file ใหม่ค่ะ แล้วไปที่ Filter>Render>Clouds จะได้ตามด้านล่างนะคะ
2. Filter>Pixelate>Mezzotint จากนั้นให้เลือก short strokes แล้วจึงกด OK ค่ะ
3. Filter>Blur>Radial Blur แล้วตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ
4. Filter>Disort>Twirl
5. ให้ทำการ click ขวาที่ layer แล้วเลือก Duplicate Later ค่ะ แล้วไปเลือกที่ Edit ---> Transform ---> Flip Horizontal
จะได้ตามรูปค่ะ
6. เืลือก Lighten ที่อยู่ในส่วนของ Layer ตามรูปด้านล่างค่ะ
จะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ
7. กด Ctrl+U แล้วทำการตั้งค่าสีค่ะ
8. ตกแต่งให้เรียบร้อยจะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น