วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สร้างตัวหนังสือแตกๆ ด้วย Photoshop


1. สร้างไฟล์ใหม่แล้วกด T ที่แป้นพิมพ์ แล้วทำการพิมพ์ข้อความค่ะ
2. กด Ctrl+J จะได้ layer ใหม่ตามด้านล่างค่ะ
3. Filter ---> Stylize ---> Tiles
ตั้งค่า Number Of Tiles ค่ะ แล้วกด OK
จะได้ตามด้านล่างค่ะ
4. click ขวาที่ layer แรกที่ไม่ใส่ layer ที่เรา copy มา แล้วเืลือก Rasterize Layer
5. จากนั้นให้ click เลือก layer ที่เรา copy มาค่ะ แล้ว เลือก Magic Wand Tool (W) ค่ะ
ทำการเลือกพื้นที่ที่เป็นสีชมพูจะได้ตามด้านล่างค่ะ
6. จากนั้นให้เลือกที่ layer ตามแทบสีฟ้าด้านล่างค่ะ แล้วกด delete ที่แป้นพิมพ์
แล้วเราลองปิดตาที่ layer copy ค่ะ
จะได้ตามด้านล่างค่ะ
7. ทำการตามข้อ 5-6 จนได้รูปตามด้านล่างค่ะ
ตกแต่งให้สวยงามค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น